Kommende arrangementer

Onsdag den 28. februar kl. 19.30 i Højby Aktivitetscenter.

 

Vi fortsætter serien af Erik Mikkelsens film om 70’ernes Trundholm kommune.

Onsdag en 14. marts kl. 19.30 I Højby Aktivitetscenter, generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingens pkt. 4, skal være formanden i hænde senest en uge før.

Onsdag den 18. april kl. 19.30 i Højby Aktivitetscenter.

Foredrag af Leo Hjort om Lundby Peder Hansen, Lundby. 

Reformatoren Peder Hansen.

Peder Hansen fra Lundbys indflydelse i 1840erne strakte sig bredt i hele samfundet. Peder Hansen var udset og valgt til at deltage i den grundlovgivende forsamling i 1848. men der var falsk anklage mod ham for bedrageri og han blev frataget sin stilling. I stedet for var det N.F.S. Grundtvig som blev indsat. Peder Hansen var en fremragende taler. Han drog rundt i landet og argumenterede for ordnede forhold for alle. Han talte om menneskerettigheder og borgerrettigheder og om 12 timers arbejde og 12 timers fri. Det var barske sager i 1840erne. Specielt lå fæstehusmændenes trængsler ham på sinde at få forbedret. Men han talte også dunder til folk. De skulle tage sig sammen, stoppe drikkeriet, rette deres rygge være stolte folk og kræve deres rettigheder. Godsejerne frygtede Peder Hansen. Han samlede f.eks. 6000 klager over godsejernes misbrug af arbejdere og fæstehusmænd og overrakte dem til Kongen i egen person. I Nykøbing Falster tabte han tålmodigheden og sagde: ”Det fører ingen vegne hen. Brænd Godserne, hæng godsejerne.” Det var strafbart, men ingen turde røre Peder Hansen. I Ulkestrup ved Holbæk havde man anlagt et samlingssted til erstatning for Skamlingsbanken og Peder Hansen blev bedt om at komme og tale til folk. Han gik fra Lundby ved Vordingborg  og på dagen var der samlet cirka 7.000 mennesker for at høre bl.a. Peder Hansen men også Rasmus Sørensen. 

Peder Hansen var af en støbning som enhver tid har et behov for.

                                                                                                                           Leo Hjorth

 

 

Afholdte arrangementer

Den 19. oktober havde Trundholm Lokalhistoriske Forening besøg af Kim Greiner, der fortalte om De Vestindiske Øer i dansk besiddelse. Da det i 2017 netop er 100 år siden at Danmark solgte de 3 øer, syntes vi det kunne være spændende at høre noget om øernes historien. Derudover har Kim Greiner skrevet bogen "Dansk Vestindien", som frit kan læses på  www.danskvestindien100.dk   

 Kim har også besøgt øerne og har taget en masse billeder, som blev vist samtidig med at han fortalte. Især det mørke kapitel i vores historie fra omkring 1660 til 1848, hvor Danmark optrådte som slavestat på øerne, kunne nok give stof til eftertanke. Det første skib ankom til øerne i 1698 med 280 slaver i lasten og indtil 1850 havde forskellige nationer sejlet 12-15 millioner slaver over Atlanten. Det var historien om trekantsejladsen fra København med laster af våben og brændevin til Guldkysten i Afrika, hvor lasten blev ombyttet med slaver. Efter en barsk transport over Atlanten til St. Thomas, blev slaverne  solgt på slavemarkedet. Derefter sejlede skibene retur til København med de sukkerlaster, der skabte de mægtige formuer, som finansierede mange af de store bygningsværker, som vi i dag er så stolte af bl.a. Amalienborg. Det var ydmygende forhold slaverne levede og arbejdede under i sukkerplantagerne. I 1848 frigav Peter von Scholten nødtvungent slaverne, hvilket dog ikke stillede dem meget bedre. På trods af fortiden møder man i dag som dansker en overraskende velvilje og imødekommenhed fra befolkningen, hvis man besøger øerne. Øerne blev som tidligere nævnt solgt til USA den 31. marts 1917 for 25 mill. dollars, og det danske overherredømme var efter mere end 250 år slut.

 Der var mødt omkring 35 personer op for at høre den spændende historie og flere af deltagerne havde selv besøgt øerne og kunne nikke genkendende til mange ting.  Kim Greiner er en utrolig spændende fortæller, som næsten tryllebandt forsamlingen den aften.

                                                                                                    Birte