Kommende arrangementer

 

Onsdag den 18. april kl. 19.30 i Højby Aktivitetscenter.

Foredrag af Leo Hjort om Lundby Peder Hansen, Lundby. 

Reformatoren Peder Hansen.

Peder Hansen fra Lundbys indflydelse i 1840erne strakte sig bredt i hele samfundet. Peder Hansen var udset og valgt til at deltage i den grundlovgivende forsamling i 1848. men der var falsk anklage mod ham for bedrageri og han blev frataget sin stilling. I stedet for var det N.F.S. Grundtvig som blev indsat. Peder Hansen var en fremragende taler. Han drog rundt i landet og argumenterede for ordnede forhold for alle. Han talte om menneskerettigheder og borgerrettigheder og om 12 timers arbejde og 12 timers fri. Det var barske sager i 1840erne. Specielt lå fæstehusmændenes trængsler ham på sinde at få forbedret. Men han talte også dunder til folk. De skulle tage sig sammen, stoppe drikkeriet, rette deres rygge være stolte folk og kræve deres rettigheder. Godsejerne frygtede Peder Hansen. Han samlede f.eks. 6000 klager over godsejernes misbrug af arbejdere og fæstehusmænd og overrakte dem til Kongen i egen person. I Nykøbing Falster tabte han tålmodigheden og sagde: ”Det fører ingen vegne hen. Brænd Godserne, hæng godsejerne.” Det var strafbart, men ingen turde røre Peder Hansen. I Ulkestrup ved Holbæk havde man anlagt et samlingssted til erstatning for Skamlingsbanken og Peder Hansen blev bedt om at komme og tale til folk. Han gik fra Lundby ved Vordingborg  og på dagen var der samlet cirka 7.000 mennesker for at høre bl.a. Peder Hansen men også Rasmus Sørensen. 

Peder Hansen var af en støbning som enhver tid har et behov for.

                                                                                                                           Leo Hjorth

 

 

Afholdte arrangementer