Kommende arrangementer

 

 

 

Søndag den 18. juni, foredrag m.m. i Nr. Asmindrup

 

I samarbejde med Nr. Asmindrup kirke har Trundholm Lokalhistoriske Forening, arrangeret et besøg af forfatter, tidligere kaptajn i Frelsens Hær og senere skoleinspektør Samuel Frederiksen, Hvalpsund. Samuel har tilknytning til den nu nedlagte Egebakkegård i Skaverup, idet hans bedstefar Oluf Petersen voksede op her.

 

Med tale – sang og musik vil han levendegøre især de lokale berøringsflader i hans nyudkomne bog med titlen “ INDENFOR OG UDENFOR”. Det bliver en spændende dag med gudstjeneste, musik, foredrag og rundvisning.

 

Dagens program:

Kl. 10.30 Gudstjeneste i Nr. Asmindrup kirke v. sognepræst Ann Skov Sørensen, Samuel Frederiksen medvirker musikalsk.

Efter gudstjenesten frokost i Præstegården/haven, hvor der er sandwich, pris 30. - kr. drikkevarer kan købes.

Herefter foredraget “INDENFOR – UDENFOR” ved Samuel Frederiksen samt en rundvisning i nær- og lokalområdet.

 

Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig og kan foretages til Inga Overgaard på tlf. 59326973, eller på mail: i.o@overgaard.mail.dk senest 9. juni 2017.

Betaling foregår ved kirken, før gudstjenesten, og der vil blive udleveret spisebilletter.

 

 

Sangaften.

 

Torsdag den 13. juli kl. 19.30, afholder vi den traditionsrige sangaften, på Pottegåren, Lyngvej 73, 4573 Højby.

 

 

Idrætsefterskolen Klintsøgård.

 

Onsdag den 30. august kl. 19.00, besøg på Idrætsefterskolen Klintsøgård. Der vil være rundvisning på Idrætsefterskolen, der tidligere bl.a. har været Rekonvalescenthjem, og Idrætsskole højskole, men som nu er en populær Idrætsefterskole. Forstander Ib Kristensen vil stå for rundvisningen og fortælle om skolen.  Der vil være mulighed for kaffe/the.

 

 

Afholdte arrangementer

Den 30. januar var journalist Torben Andersen på besøg i Højby Aktivitetscenter og omkring 40 personer var mødt op for at høre ham fortælle om ”Odsherred i 1864”.

Torben har for nogle år siden skrevet en bog om krigen i 1864.

Ud over voldsomme konsekvenser i Jylland blev også mange små lokalsamfund på øerne berørt. Mange mænd måtte forlade familien og drage i krig og en hel del af dem døde eller blev lemlæstede.

Torben fortalte indledningsvis om lokale holdninger til krigen af bl.a. lensbaron Zytphen-Adeler, hvis søn var udstationeret i Fredericia og redaktør og senere amtmand i Holbæk Amt, Carl Steen Andersen Bille.

Endvidere fortalte han om husmand Jens Nielsen fra Vestre lyng, der også havde været med i krigen 1848-50, og selvom han i 1864 nu havde kone og børn, meldte han sig som stillingsmand for en gårdmand. Måske blev han lokket af en økonomisk gevinst på 400 rigsdaler for at stille for denne gårdmand, som svarede til flere årsindtægter for en husmand. Jens Nielsen kom dog aldrig tilbage til sin kone og børn, idet han blev ramt af en granat og døde ved Dybbøl.

Bødker Jens Larsen fra Nr. Asmindrup blev indkaldt i december måned 1863 og marcherede til Flensborg og derfra videre til Slesvig. Hans kompagni blev indkvarteret hos private folk, men efter krigens udbrud i februar måned måtte de også ligge i vejgrøfter i sne og kulde. Mange var totalt udmattede og kunne ikke gå længere og blev taget af fjenden. Jens Larsen deltog i slaget om Dybbøl den 18. april 1864, men hele regimentet blev omringet og taget til fange. Jens Larsen kom senere tilbage til Nr. Asmindrup, hvor han genoptog sit arbejde som bødker.

Skrædder Jens Peder Pedersen fra Tengslemark har skrevet dagbogsnotater om sine oplevelser under krigen - fra han i december 1863 fik en mundtlig ordre på at melde sig i Kastellet i København og til midten af april måned 1864. Han beskriver de kummerlige forhold, som de levede under, hvor han og hans kammerater bl.a. overnatter i en stald og for at holde varmen lagde han sig ved siden af en rød ko, hvis foderlevninger blev brugt som underdyne, tornysteret var hovedpude og kappen var overdyne. I løbet af natten rejste hans kammerat sig næsten helt død af kulde efter at have ligget i grebningen bag køerne. Han lagde sig også ved siden af koen for at få varmen, men var så beskidt af kogødning, så der ikke var et rent sted på hans tøj.

Mange andre mænd fra Odsherred deltog også i denne krig. Man forstår godt at mange fik ar på sjælen af de mange barske oplevelser, som de havde været igennem.

Indkaldelserne havde stor betydning for mange yngre håndværkere, bl.a. havde en sadelmager en annonce i avisen for at fortælleat han var indkaldt og hans værksted blev flyttet over til hans svigerfader og en hjulmager oplyste at han havde ansat en svend, som nok skulle sørge for at arbejdet blev gjort lige så godt som hidtil, mens han var indkaldt til militæret.

Soldaterne havde store problemer med atholde varmen i den kolde vinter og manglede især undertøj og uldne tæpper. Derfor var der et par damer, som dannede nogle komiteer til indsamling af penge og uldne sager, som blev sendt til soldaterne.

Efter 1864 oprettede krigsveteraner foreningen De Danske Våbenbrødre. Mange veteraner, der var skadet på krop og sjæl kunne nyde godt af økonomisk støtte under sygdom, få begravelseshjælp m.m.

Regeringen opfordrede efter 1864 befolkningen til at få dannet skytteforeninger for at træne andre i riffelskydning for at styrke det danske beredskab.

I 1867 var veteraner med til at oprette skytteforeningen i Højby.

Flere veteraner fra Odsherred fandt trøst i religionen. Frederik Wilhelmsen – også kaldet Frederik Bybud – var på grund af voldsom drukkenskab ikke nogen populær person i Nykøbing. Selvom han var blevet en midaldrende mand med kone og børn var han stadig en ubehagelig drukkenbolt. Mange havde gennem årene forsøgt at hjælpe ham – men forgæves. En dag kom der en udsending fra Frelsens Hær og det blev vendepunktet for Frederik. Han blev efterhånden en anerkendt person i byen.

Torben fortalte endvidere om mange andre personer, som har taget del i fortællingen om den umulige krig i 1864 – og det var meget spændende at høre om, hvad der foregik dengang.

 

Birte