Bladet redigeres af et udvalg som består af:

 

Birte Nielsen:                    Mail:  gns@mail.dk 

Vibeke Ravn Mortensen    mail:  vibekeravn@hotmail.dk

Inge Larsen                      mail:  inge.larsen@mail.dk

Ib Holm Hansen                mail:  ib.holm.hansen@gmail.com

Carsten Holmegaard        mail:  czh@mail.dk  ansvarshavende

Alle er velkommen til at skrive i bladet, så har du historie, fortællinger eller billeder der er relevant for bladets ide, kan det indsendes ved at benytte en af ovenstående mail-adresser.