Ukendte billeder fra vores medlemsblad "Nøglen"

Billeder som ikke, eller kun delvis er blevet genkendt. Har du oplysninger om billedet, kontakt os.                  Se tlf. nr./mailadresse under Foreningen/bestyrelsen.