Billeder fra afholdte arrangementer

Fra Nr. Asmindrup den 18. juni.